Левитра 4 20

- Ако вземате ритонавир или индинавир, лекарства за HIV (ХИВ, причинителя на СПИН).- Ако сте над 75 години и вземате кетоконазол или итраконазол, противогъбични лекарства.• Ако имате сърдечна аритмия или друго вродено сърдечно заболяване, което е увредило вашата електрокардиограма.• Ако страдате от физическо състояние, което е засегнало формата на пениса.

- В случай, че приемате нитрати, такива като глицерол тринитрат за гръдна жаба (стенокардия) или лекарства, които освобождават азотен оксид, като амил нитрит.

Такива състояния са ангулация, болест на Пейрони и кавернозна фиброза.

• Ако имате заболяване, което причинява ерекция, която не може да отзвучи - приапизъм, включително мултиплен миелом и левкемия или сърповидно-клетъчна анемия,. • Ако имате хемофилия или други нарушения в кръвосъсирването.

На народен език, Левитра се употребява при състояния, които разговорно се наричат: не ми става.

За трудностите при ерекция Поне 10% от мъже изпитват понякога трудности при получаване и поддържане на ерекция.

Доставка заказа
Отзывы о Левитра 4 20
5 оценок

Отзывы с оценкой

 100% — 5 отзывов